Vingro kopā ar mani (PDF)

Valsts izglītības un satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācībspēkiem, Sporta medicīnas valsts aģentūras fizioterapeitiem un sporta skolotājiem ir izstrādājis metodisko materiālu “Vingro kopā ar mani! Stājas vingrinājumi pirmsskolā un sākumskolā” – http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vingro_kopa_ar_mani.pdf

i 20170713-223345

Materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem un skolotājiem, lai veicinātu izpratni par fizisko vingrinājumu nozīmi pareizas stājas stereotipa veidošanā un piedāvātu praktiskus padomus fizisko aktivitāšu veikšanai kopā ar bērnu gan telpās, gan ārpus tām.

 

Advertisements